Mercedes-Benz

Ắc quy

Để có độ tin cậy lớn hơn và tuổi thọ dài hơn, ắc quy Mercedes-Benz được thiết kế để giữ năng lượng dự trữ cao. Vì vậy, trong bất kỳ cuộc hành trình nào và thậm chí trong điều kiện khó khăn, bạn có thể tự tin rằng chiếc xe của bạn sẽ được khởi động dễ dàng.

  • Tuyệt đối nhanh và chính xác
  • Đặc trưng bởi sự hao hụt điện rất thấp
  • Hiệu suất cao và tuổi thọ dài