Mercedes-Benz
default

An Du Hải Phòng

An Du Hải Phòng Số 12 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 180000 Hải Phòng Điện thoại: +84 908 024 668

Giờ mở cửa

Thứ hai
08:00 - 20:00
Thứ ba
08:00 - 20:00
Thứ tư
08:00 - 20:00
Thứ năm
08:00 - 20:00
Thứ sáu
08:00 - 20:00
Thứ bảy
08:00 - 20:00
Chủ nhật
09:00 - 17:00
  • Xe du lịch
    • Xe mới
    • Xe đã qua sử dụng
    • Dịch vụ
    • Phụ tùng
Các khuyến mãi đặc biệt

Tư vấn mua xe mới, Tư vấn mua xe đã qua sử dụng, Bảo dưỡng, Bảo hành, Sửa chữa xe tai nạn, Phụ tùng thay thế, Đồng sơn